Bc. Nikola Zahradová

Bakalářská práce

Vliv sinicových metabolitů na raná vývojová stádia ryb

Effects of cyanobacterial metabolites on early developmental stages of fishes
Anotace:
Problematika sinic a jimi tvořeného vodního květu se v posledních letech stává velmi diskutovaným tématem. Jejich přemnožení má negativní dopad jak na vodní ekosystémy, tak na terestrické prostředí. Nejenže znečišťují povrchové vody, ale také produkují řadu sekundárních metabolitů, které se vyznačují vysokou bioaktivitou a některé z nich i toxicitou. O potenciálních toxických efektech se mluví například …více
Abstract:
Problems about cyanobacteria and their water blooms have become a very discussed topic in recent years. Their overgrowth has a negative impact on aquatic ecosystem, and on terrestrial ecosystem. Not only do they pollute surface water, they also produce a variety of secondary metabolites, which are highly bioactive, and some of them even toxic. The discussed potential toxic effects are connected with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marek Pípal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta