Bc. Jana Mácová

Diplomová práce

Míra pohybových aktivit seniorů

Extent of movement activities of seniors
Anotace:
Diplomová práce předkládá přehled o pohybových aktivitách seniorů z Třebíče, žijících v sociálních zařízeních a v přirozeném domácím prostředí. Zjišťuje jakým pohybovým aktivitám se senioři věnují, jak využívají organizované pohybové programy. Zabývá se nabídkou pohybových aktivit pro seniory v Třebíči a faktory, které ovlivňují jejich využívání. Teoretická část je zaměřena na involuční změny a její …více
Abstract:
The diploma thesis presents a survey of movement activities of the seniors living in residential care homes or in natural home environment in Třebíč. It finds out what movement activities the seniors go in for and how they participate in organized movement programmes. It deals with movement activities offered to the seniors in Třebíč and factors influencing the seniors’ participating in them. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii