Ing. David Brabec

Diplomová práce

Rozbor vývoje v oblasti železniční dopravy a její potenciál v dopravním systému

The Analysis of the progressions in railway transport and its potential as a transport system
Anotace:
Práce se zaměřuje na vývoj v oblasti železniční dopravy a odkrývá její potenciál v dopravním systému. Dále poukazuje na cíle a nedostatky transformace české železnice. Zabývá se též současným postavením subjektů působících v železničním prostoru. V závěrečné části specifikuje kritické faktory uplatnění železnice a spojuje získané údaje.
Abstract:
The thesis focuses on the development of the railway transport and reveals its potential in the transport system. This is followed by pointing out the goals and shortcomings of the Czech Railways transformation. It also deals with a current status of entities operating in the railway area. The final part specifies the critical factors of the railway utilization and application and evaluates the acquired …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brabec, David. Rozbor vývoje v oblasti železniční dopravy a její potenciál v dopravním systému. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera