Bc. Lucie BÁRTOVÁ

Diplomová práce

Strategie vysokoškolských studentů při učení se z odborného textu.

Strategies of university students in learning the academic text
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výzkumem učebních strategií vysokoškolských studentů při učení se dvou typů odborných textů. Díky testování moderní technologií eye-tracking byly monitorovány pohyby očí studentů ve fázích čtení, pokládání učebních úloh a následného zodpovězení. Cílem práce je identifikovat a analyzovat užité strategie u obou odborných textů každého respondenta. Dílčím úkolem je zjistit …více
Abstract:
This thesis deals with research of learning strategies of university students in learning two types of academic texts. Thanks to modern testing technology eye-tracking eye movements were monitored students in reading stages, laying learning tasks and follow-up questions. The aim was to identify and analyze the strategies used by both professional texts each respondent. Partial task is to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Červenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁRTOVÁ, Lucie. Strategie vysokoškolských studentů při učení se z odborného textu.. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta