Theses 

Politický marketing - marketingová komunikace konzervativních evropských stran – Bc. Tomáš Jahn

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Jahn

Diplomová práce

Politický marketing - marketingová komunikace konzervativních evropských stran

Political marketing - marketing communication of conservative european parties

Anotace: Tématem této diplomové práce je politický marketing konzervativních politických stran v České republice. V první části má práce za účel popis a analýzu jednotlivých nástrojů marketingu a jejich aplikace v podmínkách politického prostředí. Jedním z cílů je i analýza rozdílů politického a standardního marketingu. V další částí jsem s v práci kladl za cíl analyzovat marketingovou kampaň zavedené politické strany a jejich výsledků. Tato kampaň byla porovnána s kampaněmi domácích i zahraničních politických stran, byly vybrány a popsány jejich pozitivní externality a zanalyzováno jejich další potenciální použití v českém prostředí.

Abstract: Topic of this master thesis is political marketing of conservative political subjects in Czech Republic. First part of this thesis is dedicated to description of marketing tools and their application in the environment of Czech political marketing. One of aspects which were described thoroughly is the difference between standard and political marketing. Next part of this thesis is dedicated to explanation and analysis of political campaign of a conservative political party and results achieved. This campaign was compared with campaigns of political competitors in Czech Republic and other parties beyond borders of Czech Republic. The core of comparison was positive externals of these campaigns and analysis of potential use of them in Czech political environment

Klíčová slova: Hnutí ANO, marketing, marketingový mix, kampaň, komunikace, politická strana, politický marketing, TOP 09, volič, Political movement ANO, marketing mix, campaign, political party, political marketing, elector

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz