Theses 

Vyučování anglického jazyka v předškolním vzdělávání a jeho aplikace v lesní mateřské škole – Bc. Ludvík KALIBÁN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ludvík KALIBÁN

Diplomová práce

Vyučování anglického jazyka v předškolním vzdělávání a jeho aplikace v lesní mateřské škole

Teaching English language in pre-school education and its application to a forest kindergarten

Abstract: The aim of the thesis is to design, implement and analyze 'English in Nature' course that has been held during the whole year in Bažinka Forest Kindergarten. The theoretical part first introduces the principles of teaching English language to pre-school children, compiles the design principles of the course and also deals with the concept of outdoor-based education. The end of this part is devoted to forest kindergartens, namely the one in which the course is held. The practical part provides the lesson plans of 'English in Nature' course with their content elaboration in detail. The aim of this part is to point out the meaningfulness of teaching English language to pre-school children in the outdoor environment.

Abstract: Náplní diplomové práce je na základě shromážděných poznatků navrhnout, realizovat a analyzovat kroužek "Angličtina v přírodě" vedený během jednoho roku v lesní mateřské škole Bažinka. Teoretická část představuje nejprve principy vyučování anglického jazyka u dětí předškolního věku, posléze zpracovává zásady tvorby kroužku, a taktéž se věnuje pojmu venkovní vzdělávání. Závěr této části je věnován obecně lesním mateřským školám a poté konkrétně té, ve které je kroužek uskutečněn. Praktická část zahrnuje podrobně zpracovaný obsah jednotlivých lekcí kroužku "Angličtina v přírodě". Jejím cílem je poukázat na smysluplnost vyučování anglického jazyka u dětí předškolního věku s využitím venkovního prostředí.

Keywords: Předškolní vzdělávání, lesní mateřská škola, anglický jazyk, jazykové hry, prostředí k učení, přírodní prostředí, venkovní vzdělávání, zážitkové učení, kroužek, vyučovací lekce

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 17. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Nevařil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 6. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KALIBÁN, Ludvík. Vyučování anglického jazyka v předškolním vzdělávání a jeho aplikace v lesní mateřské škole. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:38, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz