Bc. Lucie Machalíčková

Master's thesis

Vliv kapitálové struktury na úspěšnost podniku

Effect of capital structure on the success of firm
Abstract:
Tato práce se zaměřuje především na složení kapitálové struktury podniku. V teoretické části se zaměřím na členění kapitálové struktury, složení vlastního a cizího kapitálu podniku, na finanční souvislosti struktury aktiv a pasiv, zejména na bilanční pravidla. Dále se zmíním o různých přístupech ke složení kapitálové struktury. Zejména teorie Modiglianiho a Millera, statické a dynamické teorie. Dále …more
Abstract:
This thesis focuses on the composition of a capital structure of a company. In the theoretical section I focus on the division of capital structure, composition of own and foreign capital in a company, financial links of a capital assets and liabilities, and primarily on the balance rules. Furthermore, I mention a various approaches of composing a capital structure, such as theories of Modigliani and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: Ing. Ivana Turková, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní