Tomáš Šťastný

Bachelor's thesis

Návrh reklamní kampaně se zaměřením na guerilla marketing pro vybranou společnost

Suggestion of marketing campaign focused on guerrilla marketing for a chosen company
Anotácia:
Šťastný, T. Návrh reklamní kampaně se zaměřením na guerilla marketing pro vy-branou společnost. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Bakalářská práce se zabývá návrhem reklamní kampaně zaměřené na guerilla marketing pro společnost MONETA Leasing, s.r.o. Na základě analýz primárních a sekundárních dat byla navržena vhodná forma reklamní kampaně. Ta je cílena na zisk nových zákazníků …viac
Abstract:
Šťastný, T. Suggestion of marketing campaign focused on guerrilla marketing for a chosen company. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2018.The bachelor thesis deals with the suggestion of marketing campaign focused on guerrilla marketing for MONETA Leasing, s.r.o. Suggested form of the campaign is based on the analysis of primary and secondary data. Main aims of the campaign are to gain new clients …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martina Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and management / Economics and Management