Ing. Tomáš Dvořák, MBA

Bakalářská práce

Guerilla marketing - šance pro malé a střední podniky

Guerilla Marketing - Chance for Small and Medium Enterprises
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje guerilla marketing jako nekonvenční formu marketingové komunikace. Teoretická část vymezuje čtenáři pojem guerilla marketing, vyzdvihuje jeho základní znaky a popisuje formy a principy. Praktická část je zaměřena na analýzu a srovnání tuzemských a zahraničních guerilla marketingových kampaní. Cílem práce je na vybraném vzorku analyzovaných kampaní zmapovat výskyt guerilla …více
Abstract:
This bachelor thesis introduces guerilla marketing as unconventional form of marketing communication. Theoretical part defines the concept of a guerilla marketing and shows its basic characteristics and describes the forms and principles. The practical part is focused on the analysis and comparison of inland and foreign guerilla marketing campaigns. The aim of thesis is to chart presence of guerilla …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Evžen Staněk
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace