Marcel MAREŠ

Bachelor's thesis

Převod výroby vybrané součástky z konvenčního stroje na CNC stroj

Transfer of production of the selected metal component from the conventional machine to the CNC machine
Abstract:
ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE MAREŠ, M.: Převod výroby vybrané součástky z konvenčního stroje na CNC stroj Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu Katedra technologií a materiálového inženýrství 2016, Bakalářská práce, 47 stran, Vedoucí: doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá převodem výroby strojní součástky z konvenčního soustruhu PROTURN …more
Abstract:
ANOTATION OF THESIS MAREŠ, M.: Transfer of production of the selected metal component from the conventional machine to the CNC machine J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Production Technologies and Management, Department of Technologies and Material Engineering, 2016, Thesis, 47 pages, Thesis Head : doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. This Bachelor Thesis deals with the transfer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAREŠ, Marcel. Převod výroby vybrané součástky z konvenčního stroje na CNC stroj. Chomutov, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu