Ing. Jaroslav Kovařík

Bakalářská práce

Kalkulace v konkrétním podniku

Costing in the enterprise
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Kalkulace v konkrétním podniku je analyzovat kalkulační systém s ohledem na kalkulaci konkrétního výrobku dle jeho současné situace. Práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. První část se věnuje teoretickým základům manažerského účetnictví, poté způsobu členění nákladů a následně možnostem volby mezi různými metodami kalkulací. Druhá část se zaměřuje na konkrétní …více
Abstract:
The subject of the bachelor´s thesis „Costing in the Enterprise“ is to analyze the costing system with regard to the calculation of the specific product according to the current situation. The study is divided into a theoretical part and a practical part. Basics of the management accounting, methods of cost classification and choices of different methods of costing are described in the first theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta