Ilona Jarošová

Diplomová práce

Recruitment in small japanese company

Získávání a výběr zaměstnanců v japonské společnosti
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců v japonkském prostředí. Popisované téma zahrnuje průběh pohovorů a zkušenosti personálních agentur s japonskými společnostmi. Dále obsahuje doporučení specifických kroků pro analyzovanou společnost. Hypotézou práce je, že japonské společnosti nejsou při získávání zaměstnanců příliš úspěšné a nemají dostatek kandidátů. Všechny tyto faktory …více
Abstract:
The thesis focuses on employee recruitment in japanese environment. Among others, the discussed topics include interview process, experiences of recruitment agences with japanese companies on the Czech market and recommendations of specific steps for the analysed company. The hypothesis of the thesis is that japanese compnanies are unsuccessful regarding employee recruitment in the Czech Republic, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2008
  • Vedoucí: Zuzana Dvořáková
  • Oponent: Tomáš Jindřich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/8168