Ilona Jarošová

Master's thesis

Recruitment in small japanese company

Získávání a výběr zaměstnanců v japonské společnosti
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců v japonkském prostředí. Popisované téma zahrnuje průběh pohovorů a zkušenosti personálních agentur s japonskými společnostmi. Dále obsahuje doporučení specifických kroků pro analyzovanou společnost. Hypotézou práce je, že japonské společnosti nejsou při získávání zaměstnanců příliš úspěšné a nemají dostatek kandidátů. Všechny tyto faktory …more
Abstract:
The thesis focuses on employee recruitment in japanese environment. Among others, the discussed topics include interview process, experiences of recruitment agences with japanese companies on the Czech market and recommendations of specific steps for the analysed company. The hypothesis of the thesis is that japanese compnanies are unsuccessful regarding employee recruitment in the Czech Republic, …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 11. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2008
  • Supervisor: Zuzana Dvořáková
  • Reader: Tomáš Jindřich

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/8168