PharmDr. Ján Remšík, Ph.D.

Doctoral thesis

Regulace plasticity povrchového fenotypu buňky a její role v rozvoji nádorového onemocnění

Regulation of plasticity of cell surface phenotype and its role in cancer progression
Abstract:
Fenotypová různorodost buněk v rámci jednoho nádoru se označuje jako nádorová heterogenita a je znakem probíhající klonální evoluce nádoru. Různé mechanismy (plasticita nádorových buněk, klonální evoluce a selekce) významně přispívají k progresi onemocnění, odpovědi a rezistenci k aplikované terapii. Schopnost části nádorových buněk změnit svou transkripční aktivitu a uniknout před působením terapie …more
Abstract:
itelu a na povrchu mezenchymálních nádorových kmenových buněk. Sca-1 je jeden z nejvíce používaných povrchových znaků myších buněk s fenotypem kmenových buněk a progenitorů v různých tkáních a rovněž u buněk se schopností tvořit nádory u řady myších modelů rakoviny. I přes časté využití Sca-1 není téměř znám regulační mechanizmus řídící "zapnutí" a "vypnutí" jeho exprese či jeho udržování v rámci buněčného …more
Abstract:
The presence of multiple cancer cell phenotypes within a single tumor often denoted as the intratumoral heterogeneity, is a mark of ongoing ‘evolution of cancer’. Pursued by the distinct mechanisms of cancer plasticity, clonal evolution, and selection, the intratumoral heterogeneity significantly contributes to the disease progression and the response and resistance to administered therapies. Such …more
Abstract:
us tissues and of the cells with tumor-initiating properties in several murine models of cancer. Despite its frequent use, the regulatory mechanisms responsible for its ‘off-and-on’ switching and cell phenotype maintenance are mostly unknown. We confirmed that its expression is modulated through the TGF-β family signaling. As the cellular secretome plays a crucial role in cell signaling and communication …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. Karel Souček, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., MUDr. Petr Džubák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta