Bc. Jakub Dobrík

Master's thesis

Implementácia Identity Access Managementu v bankovom sektore

Implementace Identity Access Managementu v bankovým sektoru
Abstract:
Práce dokumentuje proces vytváření plně automatizovaného a autonomního robota, který zabezpečuje vytváření přístupů do informačních systému a aplikací spoločnosti. Práce obsahuje analýzu současného stavu, který je základem pro následný návrh nového řešení. Návrh nového řešení se skládá z vytvoření nových, případně upravení stávajících procesů vytváření přístupů. Následně je popsaná tvorba a konfigurace …more
Abstract:
This thesis documents the process of creating fully automated and autonomous robot, which will provide the creation of accesses to company's information systems and applications. The thesis contains the analysis of current state, which is the base for a design of a new solution that follows. The design is composed of creating new, as well as editing the current processes for creating accesses. Subsequently …more
Abstract:
Práca dokumentuje proces vytvárania plne automatizovaného a autonómneho robota, ktorý zabezpečuje vytváranie prístupov do informačných systémov a aplikácií spoločnosti. Práca obsahuje analýzu súčasného stavu, ktorá je základom pre následný návrh nového riešenia. Návrh nového riešenia sa skladá z vytvorenia nových, prípadne upravenia stávajúcich procesov vytvárania prístupov. Následne je popísaná tvorba …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta