Bc. Klára STRNADOVÁ

Diplomová práce

Analýza vývoje podniku pomocí bankrotních a bonitních modelů - případová studie: firma Technické plastové systémy s.r.o., Dýšina

Analysis of company development using creditworthy and bankruptcy models - case study: Technické plastové systémy s.r.o., Dýšina
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem posouzení vývoje podniku s využitím vybraných bankrotních a bonitních modelů. Je dělena celkem do pěti kapitol. První z nich se věnuje podnikatelskému prostředí produkce plastových výrobků, identifikaci jeho současné situace a nastínění budoucího vývoje. Druhá kapitola poskytuje základní informace o společnosti Technické plastové systémy s.r.o., provádí základní …více
Abstract:
This thesis addresses the topic of assessing the development of an enterprise by using selected creditworthy and bankruptcy models. It is divided into five chapters. The first one focuses on the enterprise environment of plastic articles production, while its current situation and future development are identified therein as well. The second chapter provides basic information about Technické plastové …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRNADOVÁ, Klára. Analýza vývoje podniku pomocí bankrotních a bonitních modelů - případová studie: firma Technické plastové systémy s.r.o., Dýšina . Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/