Bc. Hana Taláčková

Bakalářská práce

Podpora výuky českého jazyka u žáků cizinců v českých základních školách

Support for teaching Czech language to foreign pupils at Czech primary schools
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Podpora výuky českého jazyka u žáků-cizinců na českých základních školách si klade za cíl popsat a charakterizovat, jakým způsobem podporují české základní školy a učitelé výuku českého jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem. První část práce informuje o možnostech podpory výuky českého jazyka, jejím průběhu, o klasifikaci a dostupných učebnicích. Zároveň přináší informace …více
Abstract:
This bachelor thesis titled Czech Language Teaching of Foreign Students in Czech Primary Schools aims to describe and characterize how Czech primary schools and Czech language teachers support pupils with a different mother tongue. The first part informs about possibilities of support of Czech language teaching, process of teaching, classification and available textbooks. Moreover, this thesis provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Klára Záleská
  • Oponent: Mgr. Klára Holíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta