Bc. František Adamec

Diplomová práce

Ekologické aspekty výroby elektrické energie

Ecological aspects of generations of electricity
Anotace:
Diplomová práce na téma „Ekologické aspekty výroby elektrické energie“ se zabývá charakteristikou zdrojů elektrické energie, zejména pak zdrojů obnovitelných. Práce nabízí didaktickou pomůcku ve formě prezentace s obsahem učební látky o obnovitelných zdrojích elektrické energie. Součástí je i výzkum, který se zajímá o povědomí žáků 2. stupně základní školy vzhledem k problematice výroby elektrické …více
Abstract:
The diploma thesis “Ecological aspects of the electric energy production” is dealing with the characteristic of various sources of energy, especially renewable ones. It offers a teaching aid in the form of presentation covering the subject matter about renewable sources of energy. Important part of the thesis is also a research investigating lower-secondary students´ awareness about the ecological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Štěpánová
  • Oponent: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta