Tereza Sečkárová

Diplomová práce

Analýza vlivu podnikové kultury na rozhodování a rozvoj firmy Lafarge cement, a. s.; Analysis of the impact of corporate culture on decision-making and development of Lafarge cement, a. s..

Anotace:
Diplomová práce nese název ,,Analýza vlivu podnikové kultury na rozhodování a rozvoj firmy Lafarge cement, a. s.“. Cílem diplomové práce je analýza současné podnikové kultury Lafarge cement, a. s. a návrh zlepšujících opatření, která povedou k rozvoji firmy. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První, teoretická část, zpracovaná v kapitolách 1 – 3, vysvětluje pojmy kultura, podniková kultura, podniková …více
Abstract:
The title of this Master's Thesis is "The analysis of the impact of corporate culture on decision-making and development of firm Lafarge Cement, a. s.". The objective of thesis is to analyse the current corporate culture of Lafarge Cement, a. s. and to propose measures which will lead to further development of firm. The thesis is divided into two main parts. The first theoretical part, elaborated in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Identifikátor: http://theses.cz/id/j9zrxm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií