Bc. Adriana Hladíková

Bakalářská práce

Etika v podnikání

Business Ethics
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám etikou v podnikání. Etiku v podnikání považuji za stále velmi aktuální téma, kterému je třeba věnovat patřičnou pozornost. Tímto tématem by se měl zabývat každý, kdo chce být v podnikání úspěšný a konkurenceschopný. Teoretická část je věnována základním etickým pojmům, jako jsou etika a morálka. Jsou zde popsány základní kategorie etiky a stručný pohled do historie …více
Abstract:
In my Bachelor thesis I deal with the business ethics. I think that the business ethics is still very current theme, to which it is necessary to pay a befitting attention. Everyone, who wants to be successful and competitive in his business, should deal with this theme. The theoretical part is devoted to basic concepts such as ethics and morality. In this part there are described basic categories of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní