Mgr. Eliška Truhlářová

Bakalářská práce

Muzikoterapie u žáků s těžkým postižením

Music therapy at pupils with severe disability
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na muzikoterapii a možnosti jejího využití u žáků s těžkým postižením. Práce je rozdělena do tří kapitol, z nichž první dvě obsahují teoretická východiska a třetí kapitola je praktická. V první kapitole jsou uvedeny definice těžkého postižení a možnosti základního vzdělávání žáků s těžkým postižením. Tématem druhé kapitoly je muzikoterapie, její definice, druhy a metody …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on music therapy and possibilities of its use at pupils with severe disability. The thesis is divided into three chapters. The first two are theoretic and the third one is practical. In the first chapter there are described the definitions of severe disability and possibilities of elementary education at pupils with severe disability. The topic of the second chapter is music …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta