Hana PATKOVÁ

Bachelor's thesis

Geschichte des k. k. Real- und Obergymnasiums in Ungarisch Hradisch in Mähren / Dějiny německého gymnázia v Uherském Hradišti

The history of the German grammar school in Uherské Hradiště
Abstract:
This Bachelor`s dissertation is focused on the history of the German grammar school in Uherské Hradiště, which was established in this Moravian town in 1854, with the education continuing there till 1919 , when it was closed. This dissertation gives a brief overview of the history of the town Uherské Hradiště, the political situation in the Austro-Hungarian monarchy and the national policy question …more
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na historii německého gymnázia v Uherském Hradišti. Toto gymnázium vzniklo v roce 1854, výuka v něm probíhala do roku 1919, kdy bylo zrušeno. V práci je stručně popsána historie města Uherské Hradiště, politická situace v Rakousko-uherské monarchii, otázka národnostní politiky ve II. polovině 19. století a rozvoj školství na Moravě. Hlavní část práce je věnována vzniku …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2012
Accessible from:: 11. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Mathias Becker

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PATKOVÁ, Hana. Geschichte des k. k. Real- und Obergymnasiums in Ungarisch Hradisch in Mähren / Dějiny německého gymnázia v Uherském Hradišti. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta