Miloslav KOZELSKÝ

Bakalářská práce

Infekční pacient v péči Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje

Infectious patient care in the Emergency Medical Service of Moravian Silesian region
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku infekčních pacientů v rámci přednemocniční péče zajišťované Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje. Největší důraz je kladen na specifické odvětví infekčních pacientů ? vysoce nakažlivé nemoci. Teoretická část je věnována jednotlivým původcům infekčních nemocí, zdrojům nákazy a jejich přenosu. Rozděluje vysoce nebezpečné nemoci, ochranné …více
Abstract:
The theme of the Bachelor?s thesis is the highly-infected patients within pre-hospital care, especially in the service of Health Emergency System of Moravian-Silesian Region. The main attention is paid to the specific element of the infected patients ? highly infectious diseases. The theoretical part explores sources of infection and their transmission. It classifies highly dangerous diseases, personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Jaššo, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZELSKÝ, Miloslav. Infekční pacient v péči Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář