Bc. Martin Kubek

Bakalářská práce

Bipolarita díla Davida Lynche

The Bipolarity of David Lynch's Work
Anotace:
Tato práce pojednává o fenoménu bipolarity díla Davida Lynche. Představuje tohoto amerického filmového režiséra jako osobnost kontroverzní a plnou kontrastů. Fenomén bipolarity díla je zkoumán především z hlediska obsahu, formy a interpretace.
Abstract:
This work deals with the phenomenon of the bipolarity of David Lynch´s work. It shows this American film director as a controversial figure full of contrasts. The phenomenon of the bipolarity of Lynch´s work is examined mainly in light of content, form and interpretation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta