Tereza KÖNIGOVÁ

Bachelor's thesis

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - vznik, vývoj a současnost

Emergency Medical Services of Pilsen region - origin, development and present
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a současností zdravotnické záchranné služby v Plzeňském kraji. Práce se také popisuje legislativní vývoj, hlavní body ve vývoji přednemocniční péče, historii letecké záchranné služby, některé současné problémy zdravotnické záchranné služby a spolupráci záchranných složek v rámci integrovaného záchranného systému.
Abstract:
This bachelor thesis studies historical development and present of emergency medical system in Pilsen region. This thesis also describes legislative development, main milestones in development of prehospital care, history of air ambulance, some present problems of emergency medical system and cooperation of emergency services within integrated emergency system.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Roman Sviták

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KÖNIGOVÁ, Tereza. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - vznik, vývoj a současnost. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/