MgA. Šárka Libánková

Bakalářská práce

Spotřebitelské chování návštěvníků Národního divadla Brno a jejich segmentace

Consumer behaviour of the visitors of the National theatre Brno // and their segmentation
Anotace:
Anotace Bakalářská práce „Spotřebitelské chování návštěvníků Národního divadla Brno a jejich segmentace“ se zabývá problematikou spotřebitelského chování návštěvníků Národního divadla Brno a jejich následnou segmentací. Hlavní část práce bude tvořit marketingový výzkum, který bude zaměřen na získání údajů ohledně základních charakteristik návštěvníků tohoto divadla, na jejichž základě budou segmentováni …více
Abstract:
Annotation The diploma thesis „Consumer behaviour of the visitors of the National Theatre Brno and their segmentation“ deals with the questions of consumer behaviour of the visitors of the National Theatre Brno and their subsequent segmentation. The main part comprises a marketing research focusing on gaining the basic characteristics from the visitors and their further segmentation. The other aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Kristýna Štěpánková
  • Oponent: Mgr. Mgr. Jana Tichá Janulíková, Dip. um.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/lv362/