Bc. et Bc. Tomáš Andrášik

Diplomová práce

Advising in Language Learning: Professional Development of Advisers

Advising in Language Learning: Professional Development of Advisers
Anotace:
Anotace diplomové práce: Poradenství v jazykovém vzdělávání: profesní rozvoj poradců v jazykovém vzdělávání. Tato diplomová práce se zabývá poradenstvím v jazykovém vzdělávání a možnostmi profesního rozvoje poradců. V první části je definováno poradenství v jazykovém vzdělávání, jeho teoretické ukotvení a základní prvky, jimiž je poradenský proces dle současných výzkumů tvořen. Druhá část je věnována …více
Abstract:
Abstract of Diploma Thesis, submitted on 20 April 2014: Advising in Language Learning: Professional Development of Advisers The diploma thesis aims to explore advising in language learning and the professional development of advisers in language learning. The first part of the thesis introduces advising in language learning in general, position of advising in language learning as a professional practice …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta