RNDr. Jiří Řihák

Disertační práce

Modeling Techniques for Adaptive Practice Systems

Modeling Techniques for Adaptive Practice Systems
Anotace:
Práce ze zabývá výzvami spojenými s vývojem adaptivních procvičovacích systémů, zejména se pak zaměřuje na popis metod, které umožňují provoz těchto systémů, umožňují řešit problémy spojené s jejich vývojem a automatizují úkoly běžně prováděné experty. Nejdříve práce popisuje různé techniky pomáhající vytvořit doménový model, který popisuje vědomostní oblast, na kterou se systém zaměřuje. Některé z …více
Abstract:
We study the challenges associated with the development of adaptive practice systems, particularly with the focus on the description of methods, which allow running such intelligent systems which give answers to questions occurring during development and automatize tasks usually done by human experts. First, we describe various techniques which help to create a domain model that describes the knowledge …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 4. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Peter Brusilovsky, Prof. Michel Desmarais

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika