Kateřina Fojtíková

Bakalářská práce

Analysis of Divorce Rate Determinants

Analýza determinantů rozvodovosti
Anotace:
Práce analyzuje faktory ovlivňující míru rozvodovosti v České republice v období 1996–2016. Zaměřuje se především na časté tvrzení ohledně růstu míry rozvodovosti v době prosperity a dále obecně na její vztah k náboženství. Jsou použity časové řady a model jeodhadnut na kvartálních datech. Jako vysvětlující proměnné byly zvoleny míra sňatečnosti, tempo růstu HDP, míra nezaměstnanosti, ekonomická aktivita …více
Abstract:
The thesis analyses the influencing factors of the divorce rate in the Czech Republic for the period of 1996–2016. It mainly focuses on the hypothesis about the longstanding belief that the divorce rate rises in periods of prosperity and the relationship between the divorce rate and religion. The time-series quarterly based data are used. As exogenous variables are selected the marriage rate, the growth …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Frömmel
  • Oponent: Lukáš Augustin Máslo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74904