Bc. Šárka Portyšová

Diplomová práce

Ošetřovatelská péče u pacienta ve fázi in finem na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

Nursing care for the patient in the in finem phase at the department of long-term intensive nursing care.
Anotace:
Diplomová práce na téma Ošetřovatelská péče u pacienta ve fázi in finem na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče je prací teoreticko-průzkumnou. Teoretická část seznamuje se specifiky oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, umíráním a problematikou implementace paliativní péče do nemocničních zařízeních. Empirická část je popisným evaluačním výzkumem, zaměřující se na sledování …více
Abstract:
The diploma thesis on the topic of nursing care for patients in the in finem phase at the department of long-term intensive nursing care is a theoretical and exploratory work. The theoretical part introduces the specifics of the department of long-term intensive care, dying and the issue of implementing palliative care in hospital facilities. The empirical part is a descriptive evaluation research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Portyšová, Šárka. Ošetřovatelská péče u pacienta ve fázi in finem na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.. Pardubice, 2022. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech