Soňa Černíková, DiS.

Bakalářská práce

Problematika paliativní péče

Problems of Palliative Care
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Problematika paliativní péče se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce definuje pojem paliativní péče, historii, rozvoj, základní dělení. Dále popisuje špatné vnímání paliativní péče, umírání a jeho fáze, pojem eutanázie. V praktické části jsou prezentovány výsledky průzkumu, který se zabývá problematikou paliativní péče v oblasti psychického dopadu na …více
Abstract:
A bachelor thesis entitled Palliative Care Issues consists of a theoretical and practical part. The theoretical part of the work defines the notion of palliative care, history, development, fundamental division. It goes on to describe poor perceptions of palliative care, dying and its phase, the concept of euthanasia. The practical part presents the results of a survey looking at the issue of palliative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Lubica Kurucová
  • Oponent: RNDr. Eva Kočovská, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická