Gabriela Bartošová

Bachelor's thesis

Vybrané priority francouzského předsednictví

The selected priorities of the French Presidency
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje poslednímu francouzskému předsednictví v Radě Evropské unie, během něhož chtěla Francie položit základní kámen společné evropské imigrační politiky - přijmout Evropský migrační a azylový pakt a model Modré karty. První část je věnována vývoji francouzské imigrační politiky a její poslední novele z roku 2006. Jádrem práce je vývoj návrhů Evropského migračního a azylového paktu …viac
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is the last French Presidency of the Council of the European Union. During this presidency France inteded to lay the basis of a Common European Immigration Policy - to adopt the European Pact on Immigration and Asylum and the Blue Card. The first part is dedicated to the French immigration policy development and to its last revision in 2006. The main part focuses on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedúci: Ingeborg Němcová
  • Oponent: Barbora Vondrušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15961