Bc. Kateřina Klesnilová

Bachelor's thesis

Novorozenecký screening sluchu v porodnicích Středočeského kraje

Newborn hearing screening in maternity hospitals of Central Bohemian Region
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na novorozenecký screening sluchu ve Středočeském kraji. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly. První kapitola se zaměřuje na sluch a sluchové postižení. Kapitola druhá se již přímo věnuje novorozeneckému screeningu sluchu v České republice a v zahraničí. Praktická část bakalářské práce obsahuje kombinaci kvantitativního a …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on neonatal hearing screening in the Central Bohemia Region. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains two chapters. The first chapter is focused on hearing and hearing impairment. The second chapter is directly devoted to neonatal hearing screening in the Czech Republic and abroad. The practical part of the thesis contains a combination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Marína Štibrányiová
  • Reader: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta