Toghrul Mammadov

Diplomová práce

Valuation of User-based Internet companies – Main Growth and Value Drivers

Valuation of User-based Internet Companies – Main growth and Value Drivers
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním hodnoty, kterou představují jednotliví odběratelé internetového obsahu pro technologickou společnost. Praktická část zahrnuje analýzu společnosti Netflix, jelikož je to dynamicky rostoucí firma působící v oboru, který značně závisí na odběratelích obsahu. Za účelem vytvoření kompletního finančního modelu společnosti bude hlavním nástrojem pro vykonání analýzy …více
Abstract:
This thesis examines the value that each subscriber brings to an internet company. The practical part will cover the analysis of Netflix because it is a growing business operating in an industry that heavily depends on subscribers. The main tool which is going to be used is Microsoft Excel – to construct a complete financial model of the company by first using the “old economy” approach, which is done …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Krabec
  • Oponent: Silvie Jeřábková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77215