Bc. Zbyněk Novák

Bakalářská práce

Využití cash-flow modelů pro stanovení vnitřní hodnoty akcií

Usage of cash-flow models for calculation of the intrinsic value
Anotace:
Tématem mé práce je analýza využití cash flow modelů pro stanovení vnitřní hodnoty akcií. V první části představím fundamentální analýzu, dividendové diskontní modely, cash flow modely a vstupy potřebné k výpočtům. V druhé části využiji předchozí znalosti ke stanovení vnitřní hodnoty společností Wal-Mart a IBM. Nakonec všechny modely porovnám a analyzuji možnosti jejich využití.
Abstract:
The main goal of this thesis is to analyze usage of cash-flow models for calculation of the intrinsic value. The first part is focused on fundamental analysis, dividend discount models, discounted cash flow models and components needed for calculation. In the second part I use this knowledge to determine the intrinsic value of Wal-Mart and IBM. Models, used for calculation, are then compared to each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta