Mgr. Barbora BLAŽKOVÁ

Master's thesis

Advertising Coca-Cola: Development of Language and Style in Advertising Texts of the Coca-Cola Company

Advertising Coca-Cola: Development of Language and Style in Advertising Texts of the Coca-Cola Company
Abstract:
Tato diplomová práce analyzuje čtrnáct tištěných reklam, které se objevovaly v průběhu historie firmy Coca-Cola, z lingvistického, kulturního a také marketingového hlediska. Jelikož jsou součástí reklam i reklamní slogany, pozornost je jim věnována také. Práce obecně charakterizuje reklamu jako takovou, její funkce, způsob, kterým působí na spotřebitele a média, která využívá k reklamnímu sdělení. …more
Abstract:
The diploma thesis analyzes fourteen print advertisements of the Coca-Cola Company which has been appearing throughout the company?s history from the linguistic, cultural and also marketing point of view. The advertising slogans of the company are discussed as well. The thesis also gives general view of what advertising is, how advertising functions, what media are used in delivering advertising messages …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2009
Accessible from:: 25. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2009
  • Supervisor: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BLAŽKOVÁ, Barbora. Advertising Coca-Cola: Development of Language and Style in Advertising Texts of the Coca-Cola Company. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teaching for Secondary Schools / Učitelství anglického jazyka pro SŠ - Učitelství hudební výchovy pro SŠ