Mgr. Radim Obst

Diplomová práce

Normotvorba obcí v oblasti ochrany před hlukem

Rule-making of Municipalities in the Protection against Noise
Anotace:
Hluk je jedním ze zdrojů znečištění životního prostředí. Vystavení nadměrnému hluku způsobuje negativní dopad na lidský organismus a jeho fyzické a duševní zdraví. Diplomová práce za zaměřuje na pozice obcí v oblasti právní ochrany před hlukem. Obce k ochraně před hlukem přispívají vydáváním obecně závazných vyhlášek, kterými zabezpečují místní veřejný pořádek. Ke studiu tohoto tématu jsou využity …více
Abstract:
Noise is one of the pollution sources for the enviroment. Exposure to excessive noise causes negative effects for the human body and both its physical and mental health. The thesis concentrates on the position of municipalities in the area of legal noise protection. Municipalities contribute to noise protection by legislating ordinances which ensure local public order. Legal acts, law literature and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo