Zuzana Kutlvašrová

Diplomová práce

Analýza nezaměstnanosti v EU pomocí panelových dat

Analysis of unemployment in the EU using panel data
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v rámci jednotlivých členských států Evropské unie na panelových datech. Pro tuto analýzu byla zvolena cenová modifikace Phillipsovy křivky. Druhou zkoumanou veličinou mimo míru nezaměstnanosti je míra inflace. Diplomová práce analyzuje vztah těchto dvou veličin v rozmezí let 2007 až 2017, jedná se o roční údaje. Zároveň je v práci využita i analýza …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of unemployment within individual member countries of the European Union based on panel data. For this analysis, the Phillips curve price modification was chosen. The inflation rate is the second used variable outside the unemployment rate. This diploma thesis analyses the relationship between these two variables using the annual data from 2007 to 2017. Moreover …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Formánek
  • Oponent: Simona Macková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75784