Dita ČEGANOVÁ

Bakalářská práce

Reliabilita měření složení těla bioelektrickou impedancí

Reliability of measuring body composition of the BIA method
Anotace:
Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá přesností a zároveň spolehlivostí měření (testu) na tetrapolárním přístroji typu TANITA BC 418 MA, umístěném v laboratoři Centra diagnostiky lidského pohybu na katedře Tělesné výchovy Ostravské univerzity. Cíl práce: Na základě opakovaného měření (test-regest) složení těla přístrojem TANITA BC 418 u vybraných jedinců zjistit reliabilitu použité techniky.
Abstract:
This ending Bachelor´s thesis is based on a precision and mainly at the reliability of measurment (test) on tetra polar bioimpedance weight TANITA BC 418 MA, which is situated at the Diagnostic center of physical education at faculty of physical educationOstravian university. Aim of the work Based on repeated measurements ( test- regest ) body composition device 418 BC TANITA for selected individuals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČEGANOVÁ, Dita. Reliabilita měření složení těla bioelektrickou impedancí. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta