Dita ČEGANOVÁ

Bakalářská práce

Reliabilita měření složení těla bioelektrickou impedancí

Reliability of measuring body composition of the BIA method
Anotace:
Bakalářskká práce se zabývá přesností a zároveň spolehlivostí měření (testu) tetrapolárního přístroje typu TANITA BC 418 MA, umístěném v laboratoři Centra diagnostiky lidského pohybu katedry Tělesné výchovy Ostravské univerzity. Tato metoda využívá bioimpedanční analýzu ke zjištění tělesného složení jak u sportovně založené populace, tak u zdravotně handicapované společnosti. Zvolenou metodu jsem použila …více
Abstract:
This ending Bachelor´s thesis is based on a precision and mainly at the reliability of measurment (test) on tetra polar bioimpedance weight TANITA BC 418 MA, which is situated at the Diagnostic center of physical education at faculty of physical education Ostravian university. This method works with bioimpedance analysis for estimate of body composition for sportsmen and normal population with normal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2012
Zveřejnit od: 4. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČEGANOVÁ, Dita. Reliabilita měření složení těla bioelektrickou impedancí. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.7.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta