Michal Pavlas

Master's thesis

Strategic Development of Commercial Real Estate Company KCRE: CEE Expansion in internationalization framework

Strategický rozvoj společnosti komerčních nemovitostí KCRE: CEE expanze v internacionalizačním rámci
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je popsat vznik firmy profesionálních služeb s rozsahem činnosti na komerčním realitním trhu v České republice a projektovaný budoucí vývoj v regionu střední a východní Evropy potvrzujíce existenci faktorů vedoucích k rychlé internacionalizaci firmy profesionálních služeb. Práce klade zvláštní důrazem na koncept globálně narozené společnosti. Cílem práce je identifikovat …more
Abstract:
Primary aim of this master thesis is to depict an emergence of a professional service firm performing its' activities on the commercial real estate market in the Czech republic and to project future development in CEE region confirming existence of factors leading to fast internationalization of a professional service firm concept with specific attention to a born global concept. The work aims to identify …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: Martina L. Jaklová
  • Reader: Kubiny Tomas

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26884

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / International Management