Bc. Dávid Dohorák

Bakalářská práce

Internacionalizace podniku

Internationalization of the company
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is internationalization of the company and the objective is to evaluate effectiveness of entry of the company to foreign market. Thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part summarizes knowledge concerning the theme of internationalization and the entry to foreign market. The practical part examines particular company and the effectiveness …více
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je internacionalizácia podniku, pričom za cieľ má zhodnotiť efektívnosť vstupu podniku na zahraničný trh. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sú zhrnuté poznatky, týkajúce sa témy internacionalizácie a vstupu na zahraničný trh. V praktickej časti sa skúma konkrétny podnik a efektívnosť jeho vstupu na zahraničný trh. Nakoniec je vyhodnotená …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta