Michal Pavlas

Master's thesis

Strategic Development of Commercial Real Estate Company KCRE: CEE Expansion in internationalization framework

Strategický rozvoj společnosti komerčních nemovitostí KCRE: CEE expanze v internacionalizačním rámci
Anotácia:
Hlavním cílem této diplomové práce je popsat vznik firmy profesionálních služeb s rozsahem činnosti na komerčním realitním trhu v České republice a projektovaný budoucí vývoj v regionu střední a východní Evropy potvrzujíce existenci faktorů vedoucích k rychlé internacionalizaci firmy profesionálních služeb. Práce klade zvláštní důrazem na koncept globálně narozené společnosti. Cílem práce je identifikovat …viac
Abstract:
Primary aim of this master thesis is to depict an emergence of a professional service firm performing its' activities on the commercial real estate market in the Czech republic and to project future development in CEE region confirming existence of factors leading to fast internationalization of a professional service firm concept with specific attention to a born global concept. The work aims to identify …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedúci: Martina L. Jaklová
  • Oponent: Kubiny Tomas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26884