Mgr. Jakub Vykydal

Bachelor's thesis

Sociální exkluze v západních společnostech: Přehledová analýza

Social Exclusion in Western Societies: Overview Study
Abstract:
Tato práce se věnuje konceptu sociální exkluze a vychází pouze ze související literatury. V textu pozorujeme vývoj diskuze o sociální exkluzi od jejich samých počátků až do současnosti, kde během čtyřiceti let se z marginálního pojmu stal stěžejní koncept v diskuzi o sociálních problémech ve společnosti, od kterého se dále odvíjí i veřejná sociální politika západních zemí. V důsledku obsáhlé akademické …more
Abstract:
This thesis focuses on the social-exclusion concept and is based on the related academical literature. In the text we follow the development of discussions on social exclusion from their very beginnings to the present. During the last forty years has this concept become central in the discussion of social problems in society; the social and public policy of the Western societies usually depend on it …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Michaela Stejskalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií