Jitka Sommerová

Bachelor's thesis

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - přechod účetní závěrky podle českých účetních pravidel na IFRS

Anotácia:
Bakalářská práce "Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - přechod účetní závěrky podle českých účetních pravidel na IFRS" je zaměřena na problematické okruhy tohoto přechodu. V teoretické části se zabývá koncepčním rámcem IFRS a postupem prvního převodu účetní závěrky na IFRS. Na praktickém příkladu ukazuje zásadní vzájemné rozdíly mezi ČÚS a IRFS a postupy při aplikaci IFRS v oblasti leasingu …viac
Abstract:
The thesis "International Financial Reporting Standards - transformation of financial statements in accordance with the Czech accounting rules to IFRS" is focused on the problem areas of its transition. The theoretical part deals with the conceptual framework of IFRS and the procedure of the first process of transfer from financial statements to IFRS. The practical part exemplifies the key differences …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2012
Identifikátor: http://theses.cz/id/jiir4d/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2013

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu