Tereza Kopecká

Bachelor's thesis

Vliv tabákových a alkoholových reklam na spotřebitele

Influence of tabacco and alcohol advertising on consumer
Abstract:
V mé práci se budu zabývat alkoholovými reklamami a jejich vlivem na chování spotřebitele. Tabákové reklamy již byly z důvodu škodlivosti kouření zakázány, tudíž již nemohou spotřebitele ke kouření nabádat. Zda se po tomto zákazu konzumace snížila, bude zahrnuto také v této práci. Jelikož alkohol je v současné době problémem nejen mladistvých, ale také i dospělých a intenzita konzumace stále stoupá …more
Abstract:
In my work I deal with alcohol ads and their influence on consumer behavior. Tobacco advertising has been prohibited due to tobacco malignity. Accordingly, there are not likely to encourage smoking. Whether the consumption decreased after the ban is also included in this work. Since alcohol is currently a problem not only juveniles but also adults and intensity of consumption continues to rise, there …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 9. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2011
  • Supervisor: Ondřej Pešek
  • Reader: Dagmar Skokanová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24287