Ing. Bc. Eliška Kučerová

Master's thesis

Nové metody hodnocení působení antibiotik na růstové vlastnosti terapeutických bakteriofágů

New methods for evaluating the effect of antibiotics on the growth properties of therapeutic bacteriophages
Anotácia:
V 21.století se stále častěji potkáváme s antibiotickou rezistencí bakteriálních kmenů, včetně kmene Staphyloccocus, jejichž infekce jsou obtížně léčitelné a mohou způsobit smrt pacienta. Alternativním přístupem boje s těmito infekcemi je fágová terapie. Ukazuje se, že fágová terapie by mohla najít uplatnění nejen jako samostatné terapeutikum, ale mohla by být také využita v určitých kombinacích s …viac
Abstract:
In 21 century, we faced antibiotic-resistant bacterial strains more frequently, including the strain Staphylococcus, which infections are difficult to treat and could cause the death of the patient. An alternative approach how to fight with these infections is phage therapy. It occurs that phage therapy could find an application not just like only therapeutic, but it could be used in specific combinations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
  • Vedúci: Mgr. Tibor Botka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Štveráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Experimental Animal Biology and Immunology / Immunology