Bc. Dominika Kudolániová

Diplomová práce

Management lidských zdrojů v rodinných malých a středních podnicích

Human Resource Management of family small and medium-sized enterprises
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyze this functional area of management in the family business XY, which is doing business in Slovakia on the basis of a trade license, and to propose measures to improve the performance of its individual activities for the future, on the basis of the theoretical origins of the issue of human resources management in family small and medium enterprises. The thesis …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce, je na základe spracovania teoretických východísk problematiky manažmentu ľudských zdrojov v rodinných malých a stredných podnikoch, zrealizovať analýzu tejto funkčnej oblasti managementu v slovenskom rodinnom podniku XY, ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia a navrhnúť opatrenia pre zlepšenie výkonu jeho jednotlivých činností do budúcnosti. Diplomová práca je súčasťou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Klára Chropúvková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting