Jana KOTKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Sociální práce v postindustriální společnosti

Social work in postindustrial society
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na sociální práci v postindustriální společnosti. Cílem práce je zmapovat současnou sociální práci s ohledem na změny ve společnosti, zejména v českých poměrech. V teoretické části popisuji historický vývoj sociální práce, ze které soudobá sociální práce čerpá dodnes, také zmiňuji krátký vývoj sociální práce v období první republiky a utlumený vývoj profese před rokem 1989 …více
Abstract:
The thesis is focused on social work in post-industrial society. The aim of the thesis is to map out the current social work with respect to changes in society, especially in the Czech circumstances. The theoretical part describes the historical development of social work from which contemporary social work draws to the present day; I also mention a brief development of social work in the First Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTKOVÁ, Jana. Sociální práce v postindustriální společnosti. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií