Bc. Gabriela Špačková

Bachelor's thesis

Poradenský portál pro dotační management BENE-FILL

Advisory portal for subsidy management BENE-FILL
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav poradenského portálu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) pro dotační management BENE-FILL. Na základě této analýzy navrhnout a implementovat poradenský portál pro usnadnění dotačního managementu s využitím systému BENE-FILL.
Abstract:
The task of the bachelors thesis is to analyze current state of advisory portal of National environmental fond (SFZP) for subsidy management BENE-FILL
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky